blue hedwig

Blue Hedwig

Nätverkssäkerhets konsult

Nätverkssäkerhets konsult

Expert inom storskaliga nät med avseende på tex remote access/routing/brandväggar. Jag kan stå till tjänst med analys, utredning, nätdesign, implementering, anpassning. Konfiguration utav brandväggar. Djup kunskap kring nätkommunikation och stor nät kommunikationsfårståelse.

Juniper Certified Professional Juniper Certified Specialist